کوکتل مولوتف کوکتل مولوتف این رسانه کوچک من برای بیان افکارم... قرار بود فوتـوبلاگ باشه ولی ظاهراً قـلم شکسته ام مجال نمی دهد و مدام می خواند: ن و القلم و ما یسطرون... **************************** مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است؛ بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع)بود به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد؛ ما از سرنگونی نمی ترسیم، از انحراف می‌ترسیم! شهید غلام‌علی پیچک http://koktelmolotof.mihanblog.com 2020-08-07T15:12:22+01:00 text/html 2012-07-22T14:34:16+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا راهیان کوی دوست (1) http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/119 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1346413779.jpg" alt="کاروان کربلا,کربلا,نجف,بین الحرمین,راهیان کربلا"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تاریکی شب و نابلدی مسیرِ حرکت از یک سو و استفاده از حال و هوای معنوی روحانی و مداح و اعضای کاروان از سوی دیگر مرا را برآن داشت که سختی حرکت در گرمای روز را بجان بخرم و بتنهایی در دل شب حرکت نکنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بدین ترتیب حدود ساعت 8 صبح و پس از فرمایشات شیرین حاج آقای سوزنچی و مداحی آقای امیرعباسی یکی از مداحان خوب هیئت میثاق تهران، از زیر قرآن رد شدیم و با توکل بر خدا و اذن از آقا امیرالمومنین(ع) پای در این مسیر 80 کیلومتری گذاشتیم.(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1397183086.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 1</a>),(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1356166252.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 2</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نمی دونم چی شد که رفقایم را گم کردم و تنها شدم. جستجو برای یافتنشان مرا از کاروان عقب انداخت. به امید دیدارشان در طول مسیر، به تنهایی حرکتم را آغاز کردم و چند قدمی پیش نرفته بودم که گام هایم با یکی از همسفران که اتفاقا او هم از اعضای اتوبوس ما بود، همراه شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">دقایقی را با هم طی مسیر کردیم بدون آنکه نام و نشان یکدیگر را بپرسیم و حال و احوال کنیم. بدلیل تابش آفتاب، سرمان پایین بود و مشغول ذکر گفتن و شاید هم به فکر مسیر پیش رو و مقصد در انتظار بودیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پس از چند دقیقه هم گام بودن به این نتیجه رسیده بودیم که همراه و همسفر این راه طولانی نیز خواهیم بود. باب صحبت و احوال پرسی را باز کردیم و بیشتر با هم آشنا شدیم.<o:p></o:p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">(</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1375078747.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 3</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مردم مشتاقانه به ما خداقوت می گفتند و برایمان دست تکان می دادند. بر تعداد موکب ها نیز افزوده می شد و پذیرایی دلچسبی از ما بعمل می آمد (جایتان خالی).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">هر کس هر آنچه از دستش برمی آمد و در توان داشت در طبق اخلاص گذاشته بود. کودکی لیوان آبی را ملتمسانه به سمتمان می آورد و تقدیممان می کرد (<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1390798304.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 4</a>)، خانواده ای بر پشت وانتشان دبلی دوغ را حمل کرده و به مسافران تعارف می کردند. عده ای میوه و بستنی به زائران می دادند و با لبی خندان و چهره ای گشاده ما را بدرقه می کردند. پیرمردی نیز با پاشش آب بروی سرمان و با خنک کردنمان، ارادتش را به اربابش نشان می داد...(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1421130650.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 5</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">البته ناگفته نماند ما نیز هوای کاهدانمان را داشتیم و به هر پذیرایی جواب مثبت نمی دادیم؛ مسیر طولانی بود و باید سبک بار و سبک بال طی طریق می کردیم. بماند که عده ای از دوستان نیز به یاد کاروان اولاد حسین(ع)، مسیر را پابرهنه و با زبانی تشنه می پیمودند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پس از چندین کیلومتر طی کردن مسیر، عَلَم کاروان از دور نمایان شد. قرار بر این بود که رفقا از علم کاروان پیشی نگیرند تا در صورت وقوع حادثه، مدیران کاروان بتوانند محدوده حضور زائران را پیش بینی کرده و تدبیری بیاندیشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پیش قراولان کاروان در موکبی بیتوته و نفسی چاق کرده و نوحه ای دم داده بودند و قطره ی اشکی تقدیم تاول های پاهای بی رمق کودکان کاروان کوفه و شام نموده بودند...(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1360099240.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 6</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">دیر رسیدیم اما به ته دیگش رسیدیم...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حرکتمان کند بود و پس از گذر از 90 تیر برق<sup>*</sup> در موکب الحجة المنتظر (عج) اتراق کردیم.(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1368542339.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 7</a>)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">عده ای از بچه های اتوبوس های دیگر نیز آنجا بودند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بودند. آشنایی ما با آنها در آنجا سبب ایجاد رفاقتمان تا پایان سفر شد.(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1424713846.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 8</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پس از کمی استراحت، با رسیدن وقت ظهر، اقامه نماز کردیم و بعد از آن نیز بر سر سفره موکب حضرت حجت (عج) چند لقمه ای صرف کردیم. مهمان نوازی میزبان به واقع عرق شرم بر پیشانیمان نشاند. با اصرار و محبت و به گرمی از ما پذیرایی نمودند.(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1384573207.jpg" target="_blank" title="">تصویر شماره 9</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از اعماق وجود خاک پای راهیان حرم دوست را توتیای چشم خود می کردند و و با احترام، ایشان را بدرقه.(<a href="http://dl.cscco.ir/uploads/1381910922.jpg" target="_blank" title="">تصویر صاحب موکب الحجةالمنتظر(عج)</a>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">عقب مانده بودیم و با این وضعیت امیدی به رسیدن به موقع نداشتیم. باید زودتر حرکت می کردیم و گرمای آتشین ساعت 4 بعد از ظهر بیابان را به جان می خریدیم و با گام هایی بلندتر و شتابی بیشتر و توقفی کمتر در طول مسیر، عقب ماندگی بوجود آمده را جبران می کردیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ان شاءالله ادامه دارد...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">.......................................</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">* از ابتدای مسیر، از بلوار ثورةالعشرین نجف تا شهر کربلا تمام تیر برق های بلوار برای کمک به زائران شماره گذاری شده است. این شماره گذاری تا حدود 1300 ادامه دارد. ظاهرا فاصله بین تیرها حدود 50 یا 60 متر می باشد.</span></p> text/html 2012-06-13T06:38:02+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا ولایت پذیری که به یک پ ی پ بنده!!! http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/118 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1374211396.jpg" alt="امام خامنه ای,رهبر معظم انقلاب,سید علی خامنه ای,جمهوری اسلامی ایران,ولایت فقیه,ولی,رهبر,امام عصر (ع),اهل بیت (ع),امام حسن مجتبی (ع),مردم سالاری دینی"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اصرار داشت اثبات کنه رهبر در جوانی پ ی پ نمی کشید، با یک جزع و وزعی در بین بچه ها اینور و اون ور می رفت و اصرار می کرد تصویری که از رهبر در سایت ها منتشر شده فوتوشاپه...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آخه پسر خوب، گذشته از راست و دروغ بودن این تصویر، سوالی که طرح میشه اینه که مگه ولایت پذیری ما به یک پ ی پ بنده که در صورت اثبات، تموم این سینه چاک زدن های ما در راه ولایت همش بشه کشک؟!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">معتقدم نه تنها این موارد و مسائل حاشیه ای بلکه حتی داشتن نگاه مادی به ولایت هم انحرافیست بس خطرناک. قیاس "ولی" با رهبران و مدیران سیاسی و اجتماعی جهان و تکیه بر نحوه مدیریت ایشان در مسائل داخلی و خارجی یعنی نزول جایگاه "ولی"&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">wilayat</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> به "رهبر"&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">leader</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> و از آن خطرناکتر نگاه ما و نحوه برخورد ماست:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کسی که علی (ع) را امام و حجت خدا در زمین می داند و واسطه فیض الهی، در کوران جنگ به او خرده نمی گیرد که چرا مرا مدام به میدان می فرستی و فرزندانت را برای پیکار مامور نمی کنی!؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کسی که حسین (ع) را نه یک فرد صاحب نفوذ و اصل و نسب دار و مدعی خلافت بلکه امام واجب الاطاعة بداند، دیگر او را بابت سفری بی نتیجه! نصیحت نمی کند!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بلکه در مقابل فرمان امامی که سبب اتصال زمین و آسمان است و بهانه نزول نان و باران و رحمتی برای عالمیان، بی چون و چرا با سر می رود در تنور...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رک و راست بگویم...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><font class="Apple-style-span" color="#33cc00"><b>سید علی خامنه ای</b></font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">&nbsp;امام و ولی ماست پیش از آنکه رهبر سیاسی توانا باشد و مدیری دانا، ادیبی خوش کلام باشد و سیدی خوش سیما، فرزندی از آل طه باشد و منتسب به امام حسن مجتبی (ع)...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><b>امام خامنه ای</b> برای ما حکم مسلم بن عقیلِ حسین (ع) را دارد که کلام و موضع او به اذن امام و مورد تائید اوست. والسلام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">"به درستی که به سوی شما فردی را فرستادم که برادر و پسر عموی من است و <b>او مورد وثوق من است، از او اطاعت نموده و به کلام او گوش سپارید</b> ...."</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">پینوشت:..........................................................................................................................</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">* بلافاصله بعد از نوشتن این یادداشت رفتم سراغ شماره آخر نشریه ی "راه" و شروع کردم به تورقش و خواندن تیترهایش. در میان این گردش علمی! مطلبی با این تیتر نظرم را جلب کرد: <b>جای خالی عِلم درگیر</b>.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">نویسنده که در این مطلب با معرفی شهدای شاخص انقلاب اسلامی در گذشته و حال به دنبال پاسخ به این سوال کلیدی بود که چرا دیگر علمای علوم انسانی ترور نمی شوند؟، در معرفی 2 شهید محراب شهید آیت الله مدنی و شهید آیت الله صدوقی به مطالبی اشاره کرد که فکر می کنم کاملا با این پست مرتبط است:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">1. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت آیت الله صدوقی ایشان را اینچنین معرفی می نمایند: "او <b>تسلیم و مطیع امام</b> بود؛ فکر و عقیده و عملش در جهت و در خط فکر، عقیده و عمل امام بود و <b>هیچگونه رای و فکری را بر رای و فکر امام ترجیح نمی داد</b>. به همین دلیل بود که از اول انقلاب تا آخر، مواضع ایشان یک مواضع صد در صد صحیح و درست بود."</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">2. شهید آیت الله مدنی در وصف حضرت امام خمینی (ره): امروز آقای خمینی مظهر اسلام است. امام هر فرمانی بدهند باید <b>بدون چون و چرا</b> آنرا اطاعت کنیم. حتی اگر به ضرر جانمان باشد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">والله این شخص (امام خمینی)، علاوه بر حیات ظاهری، <b>حق حیات معنوی</b> بر گردن همه ما دارد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">***</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="2">به خدا قسم اگر هر روز ده بار این جملات نورانی را پیش خود یادآوری کنیم تا با گوشت و پوستمان عجین شود جا دارد...</font></span></p> text/html 2012-05-24T15:44:59+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا نسیم الهی http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/117 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1427668354.jpg" alt="حضرت ایت الله جهانگیرخان قشقایی,حضرت آیت الله العظمی بروجردی,آیت الله شهید سید حسن مدرس,عارف نامی آیت الله محمدعلی شاه آبادی,آیت الله حسنعلی اصفهانی نخودکی عارف بلندآوزاه اصفهانی,آیت الله آقا نجفی قوچانی,سیاحت شرق و سیاحت غرب"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">دامداری از عشایر قشقایی به طلب خرید از بازار و تعمیر تار به اصفهان رفت. در اثنای پرس و جو، مردی روشن ضمیر ضمن راهنمایی محل تعمیر تار او را اینچنین نصیحت کرد: همانطور که تار خراب می شه و نیاز به تعمیر داره، دل هم خراب می شه و نیاز به تعمیر داره...</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">این نصیحت آنچنان در اعماق وجود این مرد 40 ساله اثر کرد که از همانجا تارش را رها کرده و نشانی محل تعمیر "دل" را طلب کرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">کار بدان جا رسید که </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>حضرت آیت الله العظمی بروجردی</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">، </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>آیت الله شهید سید حسن مدرس</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">، عارف نامی </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>آیت الله محمدعلی شاه آبادی</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">، </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>آیت الله حسنعلی اصفهانی نخودکی</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "> عارف بلندآوزاه اصفهانی و </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>آیت الله آقا نجفی قوچانی</b></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "> نویسنده سیاحت شرق و سیاحت غرب از جمله شاگردان برجسته آن دامدار نوازنده قشقایی شدند!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>حکیم میرزا جهانگیرخان قشقایی</b> از جمله انسانهای بابصیرتی بود که به این توصیه ی امیرالمومنین(ع) بخوبی عمل کرد و از این نسیم الهی بهره کافی و وافی را برد و برد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>آگاه باشید که در ایام روزگارتان نسیم هایی است، خود را به آن نسیم ها عرضه کنید.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>امام علی (ع)</b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px; ">***</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px;">1- لازم بذکر است داستانهای مختلفی از نحوه تغییر مسیر زندگی جهانگیرخان بیان شده ولی به اصل موضوع خدشه ای وارد نمی کند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px;">2- در این چند هفته افتخار خادمی و نوکری مجلس سردار شهید دانشجوی عارف حسین&nbsp;بهرامی&nbsp;را داشتم. چند روز دیگه هم ان شاءالله جشنواره مردمی فیلم عمار در بهشهر برگزار می شه که باعث شده تمام کارهایم را تحت شعاع قرار بده.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px;">دیشب وقتی می خواستم به مدیریت وبلاگ وارد بشم برای اولین بار آرزو کردم خدا کنه کسی نظر نداده باشه!!! فکـر کن...</span></font></p> text/html 2012-05-10T07:21:09+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا انا لله و انا الیه راجعون... http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/116 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1396166522.jpg" alt="هتاکین,اهل بیت,شاهین نجفی,کرکس کوفی,نجفی مرتد"><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">امام خمینی (ره) فرمودند: کسی که به اهل بیت (ع) توهین کند واجب القتل است.</span></b></p><p></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><b>یک حرکت جهادی...</b></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">هر ایرانی یک جایزه به قاتل&nbsp;<a href="http://jwg.parsiblog.com/Posts/106/" target="_blank" title="">شاهین نجفی</a>&nbsp;(خواننده مرتدی که به ائمه (ع) توهین نمود) اعطا نماید</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">من در صورت حکم مراجع به مرتد بودن این ملعون، به هر کسی که شاهین نجفی (کرکس کوفی) را بکشد 110هزار تومان می دهم...</span></p><p dir="RTL"><b><font class="Apple-style-span" size="2" color="#ff0000">یا حسین (ع)</font></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شما به قاتل این مرتد کثیف چه می دهید؟</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">110هزار تومان&nbsp;<a href="http://shafagh313.persianblog.ir/" target="_blank" title="">آزاداندیش</a>&nbsp;+ یک ماه حقوق کارمندی&nbsp;<a href="http://www.nato88.blogfa.com/" target="_blank" title="">سرباز ولایت</a>&nbsp;+ یک ماه حقوق معلمی&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><a href="http://niliofareabi.blogfa.com" target="_blank" title="">نیلوفر آبی</a></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; ">&nbsp;+&nbsp;</span></b><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">به نام 14 معصوم 14 ماه هر ماه مبلغ 140 هزار تومان و به نام&nbsp;حضرت قمر بنی هاشم هزینه یک سفر به کربلا&nbsp;</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://basiji65.blogfa.com/" target="_blank" title="">بسیجی65</a>&nbsp;+ یک ماه حقوق&nbsp;</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b>&nbsp;<font class="Apple-style-span" size="2"><a href="http://masirshahadat.blogfa.com/" target="_blank" title="">پاسدار انقلاب</a>&nbsp;+ ثواب یک ماه تبلیغ دینی&nbsp;</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b><a href="http://www.sharmandam.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="2">طلبه جیره خور</font></a>&nbsp;<font class="Apple-style-span" size="2">+</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;هزینه &nbsp;فروش یک کلیه&nbsp;</font></b></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; "><b><a href="http://reybaby.blogfa.com/" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" size="2">بچه شاه عبدالعظیم</font></a>&nbsp;+ هدایای معنوی بسیار از دوستان دیگر...</b></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">***</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; line-height:200%"></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">"تو همان وقتی که قصد کردی برای هادیِ ما بخوانی، مُردی! به دست خودت فنا شدی! فقط این میان، مانده ام که امام مان، چه بر سر اولیاءالشیطان باریده که این گونه بعد از هزار و اندی سال، هنوز هم مورد جفای ایشان است… جانم نقی… جانم تقی… جانم به این اسامی که هنوز هم شنیدن اش برای شما زجرآور است… و چقدر خوب که هر چه بیش تر توهین می کنید، ما را بیش تر مشتاقِ کار برای حضرت شان می گردانید… الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء"</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 200%; "><font class="Apple-style-span" size="2">میثم محمد حسنی</font></p><p></p> text/html 2012-05-02T14:20:01+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا هوشنگ خان، راهت ادامه دارد! http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/115 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1367381189.jpg" alt="اراذل و اوباش,نیروی انتظامی,لات و لوچ,خلافکار"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">گنده لات که چه عرض کنم! ازون هفت خطها بود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">چه خلاف ها و جنایتها که نکرده بود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بعد از اعدامش، نوچه هاش در مراسم تشییع جنازه اش شعار می دادن: <b>هوشنگ خان، هوشنگ خان، راهت ادامه دارد!!!</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">***</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1"><b>حال و هوا و ماجراهای این روزهای شهر دست کمی از این کمدی تلخ نداره...<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1"><b>مردک را پس از سالها جنایت به هلاکت رسوندن و بخشی از مردم یکی از محله های شهر شدن سیاه پوش!</b></font></span></p> text/html 2012-04-27T03:47:08+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا اسوه تقوا http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/114 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1395339623.jpg" alt="امام خمینی,امام,حضرت آقا,سوءظن,تهمت"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تا پا به خانه گذاشته و درب اتاق را گشودیم، سگی که مایه ای سفیدرنگ بر پوزه اش آغشته بود، از اتاق بیرون پرید و به سرعت دور شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به همراه حضرت آقا وارد اتاق شدیم و کاسه ی ماست را واژگون یافتیم!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با دیدن این صحنه، سگ را مورد ملامت قرار دادم که چه بر سر اتاق و سفره و کاسه ی ماست آورده است که ناگهان آقا مرا از این امر نهی کرد و فرمود: مگر خودت دیدی که این کاسه ی ماست را آن سگ واژگون کرده؟!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">***</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">پینوشت:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">1. این داستان را از قول عزیزی درباره سیره حضرت امام خمینی (ره) شنیدم ولی سندی ندارم.</font></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">2. هنوز هم کم و بیش نسبت به دیگران قضاوت عجولانه و یا سوء ظن پیدا می کنم اما این داستان در اعماق وجودم نفوذ کرد و منش و تفکرم را تغییر داد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">3. یکی از&nbsp;<a href="http://jenabema.blogfa.com" target="_blank" title="">دوستان عزیزم</a>&nbsp;داستانی از سیره ی نورانی حضرت امام در همین مورد (دوری از سوءظن و قضاوت های عجولانه) را بیان کردند که به تکمیل این پست کمک می کند:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; line-height: 16px; font-size: 11px; "><b>مصاحبه حضرت امام (ره) با روزنامه لموند فرانسه در بغداد:<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">- می گویند پسر شما (آقا مصطفی) را شاه کشته است. نظر شما چیست؟<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: tahoma; ">- حضرت امام (ره): من نمی دانم این بچه چطور از دنیا رفت. هنوز برای من آشکار نشده است!!!</b></span></font></span></p> text/html 2012-04-10T14:19:01+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا خر رفت و پالانش ماند... http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/113 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1397287987.jpg" alt="علامه محمدتقی جعفری,پیر شدن,گذر عمر,دوران جوانی"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جلوی آینه بودم که ناگهان یک تار موی سفید روی سرم، نظرم را بخود جلب کرد. باورم نمی شد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">لبخندی نه از سر خوشحالی بلکه از کنجکاوی و حس تجربه جدید، به لبم نشست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به امید آنکه این مهمان ناخوانده برای خودم نباشد و از جای دیگه روی سرم نشسته باشد، به آرامی از لابلای موهایم، آنرا بدست گرفتم و کمی کشیدمش، اما این تار موی سفید مال خودم بود...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با لبی خندان و فکری درگیر رویارویی با این تجربه جدید، از آینه دور شدم ولی بی درنگ برگشتم تا دوباره براندازش کنم...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از لابلای موهایم بیرونش کشیدم و کمی دقیقتر و عمیقتر خیره اش شدم اما...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اما دیدن 2 تار موی سفید دیگر، مانند آواری روی سرم خراب شد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">لبخندم محو و حس کنجکاویم به ناامیدی بدل شد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">سفید شدن مو نشان&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">عینی&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">و پیام ملموس گذرانِ عمر است، علی الخصوص پایان دوران طلایی و سرنوشت ساز جوانی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ناخودآگاه یاد داستانی از زندگانی علامه محمدتقی جعفری افتادم که آنرا با شما دوستان به اشتراک می گذارم:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">علامه، طلبه ی نوجوانی بود که هوش و استعداد ایشان در درس و بحث، وی را راهی نجف کرد، به امید نشستن و کسب فیض پای درس استادِ بزرگواری به نام شیخ مرتضی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با ورود به شهر نجف، پس از پرس و جوی بسیار خویش را به مدرسه ایشان رساند. آن عالم بزرگوار را در حال خروج از مدرسه مشاهده کرد. به خدمت ایشان رسید و خودش را معرفی کرده و افتخار کسب فیض از شیخ مرتضی را طلب کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">شیخ پس از نگاهی ژرف در چشمان طلبه نوجوان، فرمود: <b>دیر آمدی، خر رفت و پالانش ماند...</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">محمدتقی پس از ناامیدی، از استاد نصیحتی طلب کرد...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">شیخ مرتضی با صدایی محزون و اثرگذار فرمود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 200%; "><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>تا زدستت می رسد شو کارگر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>چون فتی از پای خواهی زد به سر</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">چند روز بعد خبر وفات شیخ مرتضی شهر را پر کرد...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span>* * *<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">پینوشت:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">* خاطره مذکور توسط جناب علامه جعفری بیان شده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" size="1">* ما هم دیگه پیر شدیم رفتیم. مادرم برای دلداری ام میگه: سفید شدن مو در خانواده ما ارثیه!</font></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></p><p></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span></p><p></p><p></p> text/html 2012-04-01T13:32:34+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا آخرین آرزو... http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/112 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1398809838.jpg" alt="راهیان نور,دفاع مقدس,کربلای ایران,امام خمینی,شهدا"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">پیرزن، فرتوت و ناتوان روی تپه ای نشسته بود و دستان چروکیده اش را روی خاک می کشید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">چهره ای نورانی و شیرین داشت. صورتی گِرد و موهای بیرون زده از دو طرف صورتش مرا یاد پیزنان ایل بختیاری می انداخت. پیرزنِ بامعرفت و روشن ضمیری بود از دارالعبادة، دیار قنات ها و بادگیرها؛ یزد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">اشک گوشه ی چشمش منقلبم کرد...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">خاک جنوب را کمتر از خاک کربلا نمی دانست.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">مادر شهید نبود اما تمام شهدا را فرزندان خودش می خواند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; "></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">شوهرِ زمین گیرش را بعد از خدا به فرزندانش سپرد و عصای چوبی اش، مونس و یاور سفرهای گذشته اش را این بار نیز محکم بر زمین زد و عازم کربلای ایران شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b>با این سفر به آخرین آرزویش هم رسیده بود...</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">حاج خانم هم کربلایی شده بود و هم به پابوس عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) و نازگل حسین (س) نائل آمده بود و تنها خواسته اش از خدا، زیارت قتلگاه فرزندان خمینی (ره)، قدمگاه بی بی دوعالم حضرت فاطمه الزهرا (س) بود که الحمد لله اجابت شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">خیلی خوشحال و مسرور بود از تحقق این آرزو...با شور و شوقی از پنج روز زیارت مناطق عملیاتی می گفت. از حرمت و عظمت این خاک که شفا می دهد هر قلب بیماری را...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">تمام هیبت خمیده اش متبرک بود به خاک منطقه؛ آخَر از فرط ناتوانی خودش را می کشید روی زمین!&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">سن و سالش،&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; ">مظلومیتش، نورانیتش، سنگینی کلامش، انسان را به زانو در می آورد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">رزق و روزی من هم، نشستن پای درس معرفت حاج خانم بود با ضمیمه ی خیل عظیم دعاهای خیرش؛ و البته سوغات این حقیر برای شما از این سفر نورانی...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 26px; "></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">الحمد لله علی کل نعمةٍ</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: small; margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">***</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span" size="1"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; ">پینوشت:</span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; "><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small; ">- در این سفر، با تمام وجودم به لزوم داشتن یک دوربین عکاسی خوب پی بردم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small; ">- این زیارت با برکت همراه با تجربه های مفید و صحنه های با شکوهی بود که انشاالله در پست های بعدی تقدیمتان می کنم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-small; ">- ایام فاطمیه هم داره کم کم از را می رسه: &nbsp; &nbsp; <b>بر حاشیه برگ شقایق بنویسید &nbsp; <font class="Apple-style-span" color="#ff0000">گل</font> تاب میان در و دیوار ندارد...</b></span></p><p></p></font><p></p> text/html 2012-03-18T14:43:27+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا پاسخ هایی که شنیده نشد! http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/111 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1403902420.jpg" alt="محمود احمدی نژاد,طرح سوال از رئیس جمهور,علی مطهری,مجلس هشتم,دولت دهم"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با عرض سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو خدمت همه شما دوستان؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">چند روزیست از جلسه سوال نمایندگان از رئیس جمهور می گذره و اگر پیگیر بازتاب های رسانه ای این رویداد بوده باشید، احتمالا این نکته را تایید می کنید که غالب واکنشهای رسانه ای پیرامون این جلسه بر می گردد به نحوه پاسخگویی و ادبیاتی که رئیس جمهور در آن جلسه بکار برد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">شاید بتوان گفت بیش از 90% یادداشتها و تحلیلهای سایت ها و وبلاگ ها و اکثر موضع گیری ها و مصاحبه های شخصیتهای سیاسی بخصوص نمایندگان محترم، بعد از این جلسه معطوف به نحوه بیان و ادبیات رئیس جمهور بوده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فارغ از تمام سوالات و ابهاماتی که درباره برگزاری این جلسه، شکل و محتوی سوالات طرح شده و حواشی دیگر وجود دارد، ترجیح می دهم با توجه به این بازتاب های بوجود آمده درباره نحوه ادبیات رئیس جمهور، 2 سوال مهم را مطرح کنم:</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;mso-bidi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>الف) براستی رئیس جمهور در این جلسه از چه الفاظ و عباراتی استفاده کرد که اینطور با واکنش تند و منفی نمایندگان و رسانه ها مواجه شد؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><b>ب) چه نکات مهم و کلیدی در پاسخ های رئیس جمهور بود که بدلیل این شانتاژهای خبری و هوچیگری رسانه ای شنیده نشد؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">برای دریافت پاسخ سوال اول کافیست به لینک زیر مراجعه کنید. <font class="Apple-style-span" color="#ff0000">خطوط قرمز رنگ</font> کلمات و جملات احمدی نژاد است که بعضی آنرا غیرمتعارف و توهین آمیز خواندند!&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b>قضاوت با شما:</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 200%; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 26px; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; "><a href="http://koktelmolotof.mihanblog.com/extrapage/ahmadinejad" target="_blank" title="">متن کامل پاسخ های احمدی نژاد</a></span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;</span>+<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;</span><a href="http://rajanews.com/userfiles/flash/ahmadinejad/901224%20pasokh%20ahmadi%20nejad%20be%20majlese%208.mp3" target="_blank" title="" style="font-weight: normal; ">صوت</a></span></span></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">آنچه در ادامه می آید کلیدی ترین جملات رئیس جمهور است در جلسه مذکور:</span></p><p></p> text/html 2012-03-14T14:29:57+01:00 koktelmolotof.mihanblog.com علیرضا معرفی کتاب: برف سرخ + صوت http://koktelmolotof.mihanblog.com/post/109 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://dl.cscco.ir/uploads/1350846343.jpg" alt="شهید حبیب الله افتخاریان,شهید ابوعمار,بهشهر,سپاه پاسداران,فرمانده سپاه پاوه,کنگره بزرگداشت سرداران و ده هزار شهید استان مازندران,کتاب برف سرخ,سید حسین مرتضوی کیاسری"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">کل گفتگوی امام و حبیب الله پنج دقیقه بیشتر طول نکشید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">الان اگر از عمو علی اکبر هم درباره اولین دیدار امام و حبیب سوال کنید، عیناً مثل نامه ی حبیب جواب شما را می دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">امام فرمود: <b>اهل کجایید؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عرض کردم: <b>بهشهرِ مازندران.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">امام فرمود: <b>زن و بچه داری؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">جواب دادم: <b>زن و یک بچه دارم.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">فرمود: <b>اسم بچه ات چیست؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">عرض کردم:<b> آقا جان! من دوست دارم سرباز شما باشم. در این موقعیت به درس ام ادامه بدهم یا برگردم ایران؟</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">امام فرمود: ...</span></p>